Samen Werken - spiegeltheater over sociale veiligheid op het werk

Met spiegeltheater sociale veiligheid op de werkvloer zichtbaar en bespreekbaar maken ter verbetering van samenwerking in uw organisatie. Dat doen wij voor u. Met de theatervoorstelling "Samen Werken" brengt u alle onderwerpen rond grensoverschrijdend gedrag, gewenst en ongewenst gedrag, pesten, disrcriminatie, uitsluiting en inclusie maar ook ondermijning, intimidatie en machtsmisbruik op een laagdrempelige manier onder de aandacht. De voorstelling is geschikt voor alle sectoren en ieder niveau, want zoals iedere voorstelling van The Big Mo wordt ook "Samen Werken" op maat voor onze opdrachtgevers inhoud gegeven. 

Samen werken is ook samen in gesprek blijven.

Theatergroep The Big Mo speelt al ruim 15 jaar effectieve voorstellingen rond belangrijke thema's als integriteit en grensoverschrijdend gedrag. De rode draad in alle voorstellingen is de uitnodiging om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens en zeker ook na de voorstelling. En dat is effectief gebleken. Want door het spelen van voorstelbare scenes middels onze beproefde vorm van interactief spiegeltheater worden de effecten van gedrag zeer duidelijk. In veel gevallen zijn patronen van (on)gewenst gedrag binnen een afdeling of organisatie langzaam ontstaan in de loop der jaren. Overgenomen uit een andere tijd en onderdeel van de cultuur. En juist daardoor moeilijk te zien. Want zoals het nu gebeurt wordt als normaal ervaren. Spiegeltheater is bij uitstek het middel om de norm uit te vergroten en vragen te stellen bij wat normaal mag zijn.  De combinatie met improvisatietheater, waarbij het publiek invloed uitoefend op de scenes en interventies kan uitproberen zorgt voor een perfecte en laagdrempelige werkwijze voor het beste resultaat.

Verandering gebeurt in kleine stappen...maar kan ook heel snel gaan.

De werkvloer verandert. En wat jaren geleden normaal gevonden kon worden lijkt nu opeens totaal ondenkbaar. Een foute mop, die pikante kalender of een verdwaalde hand bij de borrel. Uitkijken bij wie je in de lift stapt dat hoeft tegenwoordig niet meer. Of soms wel? Want de verharding in communicatie is ook ingezet. En zeggen waar het op staat en gewoon normaal doen tegen elkaar komen elkaar tegen in een spanningsveld waarin de grenzen niet altijd duidelijk gedefineerd zijn. Het andere geluid is er ook: mag er dan straks helemaal niets meer. Een grapje moet mogelijk zijn toch? Waar de een vindt dat iets best moet kunnen is voor de ander soms allang de grens bereikt. Ook als dat niet direct zichtbaar is. Dan is het zaak om duidelijk te communiceren, zonder verwijt of confrontatie. Zodanig dat de ander de boodschap goed kan ontvangen. Dat is niet altijd makkelijk. De acteurs van The Big Mo laten in de voorstelling "Samen Werken" zien hoe in kleine stappen grote veranderingen bereikt kunnen worden. En dat kan ook heel snel gaan. Met een moment van bezinning door duidelijke communicatie. Zoals een deelnemer na afloop aangaf: "Ik had echt geen idee dat mijn gedrag zo werd ervaren. Nu ik het weet kan ik het anders doen".  

Veilig, laagdrempelig en respectvol en met een goed gevoel voor humor.

The Big Mo zet humor in om beladen onderwerpen bespreekbaar te maken. Er mag gerust gelachen worden om de worsteling waar de personages zich soms in bevinden. Die leidinggevende voor wie de veranderingen net wat te snel gaan, die collega die zich goedbedoeld verkeerd uitdrukt of die twee collega's die door een misverstand in een conflict belanden. Niets menselijks is ons vreemd en door op een gepaste manier te relativeren geven we lucht en ruimte om anders te gaan denken. Met 15 jaar ervaring in het spelen rond precaire onderwerpen weten we altijd de juiste toon aan te slaan. Daarbij wordt het spiegeltheater soms heel menselijk dichtbij, schrijnend en goed voelbaar. Maar nooit met een wijzende vinger, altijd met een uitgestrekte hand. Want door theater in te zetten als uitnodiging om Samen te Werken geven we mensen de ruimte om met elkaar te veranderen. Dat is de voorstelling "Samen Werken" van The Big Mo.

Boek Nu voor Jouw Organisatie

Maak van Sociale Veiligheid een gedeeld gesprek binnen jouw organisatie. Boek "Samen Werken" voor een  interactieve en inspirerende ervaring.

Reserveer vandaag nog jouw datum voor een voorstelling die een sociaal veilige werkomgeving brengt naar elke medewerker. Neem contact met ons op voor de beschikbaarheid van een voorstelling op maat van jouw organisatie. 

Meer info? Stuur ons een e-mail Boek eenvoudig bij 2BeMoved.nl Direct online Boekingsformulier

Wij werken onder meer voor

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam

Matis Paris

Hogeschool Rotterdam

Steunpunt Taal en Rekenen MBO

Hogeschool Rotterdam

Rotary

Hogeschool Rotterdam

Ministerie van Algemene Zaken

Hogeschool Rotterdam

Jaarbeurs Utrecht

Hogeschool Rotterdam

Gemeente Westland

Hogeschool Rotterdam

KPN

Hogeschool Rotterdam

ABN AMRO

Hogeschool Rotterdam

Feenstra

Hogeschool Rotterdam

CED groep

Hogeschool Rotterdam

VOS ABB