Voorstelling over social media op school

Theatervoorstelling over social media voor VO en MBO: Hard op de Tong #socialmedia

Voorstelling social media op school Hard op de tong mediawijsheid en socialmediaEen effectieve voorstelling over mediawijsheid en sociale media voor voortgezet onderwijs en MBO waarin alle aspecten van dit thema aan bod komen.

In herkenbare scenes en open gesprekken wordt het publiek zich bewust van de impact van social media door middel van theater.

Jongeren (en volwassenen) zijn tegenwoordig vrijwel 24 uur per dag online. De impact hiervan op ons leven is groot. Zo stopt digi-pesten bijvoorbeeld niet na schooltijd. Apps zijn ontwikkeld om je zolang mogelijk vast te houden, met likes of streaks. Fake nieuws bepaald ongemerkt je wereldbeeld. Jongeren die opgroeien in een online wereld moeten zich ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare gebruikers van het wereld wijde web.

voorstelling over social media op school

Meer info? Stuur ons een mail Boek nu via theaterinschool.nl Direct online Boekingsformulier

Het is belangrijk dat theater over social media niet alleen informeert en aanzet tot gesprek, maar ook concrete handvaten geeft aan het publiek om zelf meteen na de voorstelling mee aan de slag te gaan. Als het gaat over online veiligheid bijvoorbeeld. Maar ook tips en tricks om de voordelen van online zijn te benutten.
De interactieve voorstelling die echt aansluit bij de belevingswereld met scenes over bijvoorbeeld digi-pesten of privacy nodigt leerlingen uit met elkaar in gesprek gaan en vergroot daarmee het bewustzijn.  Het publiek denkt tijdens de voorstelling mee en heeft invloed op het verloop van de gespeelde scenes, en dat maakt deze voorstelling effectief.
Theatergroep The Big Mo heeft meer dan 15 jaar ervaring met het spelen van interactieve voorstellingen over social media voor uiteenlopende doelgroepen.

Voorstelling social media op maat voor scholen:

Dankzij het intake gesprek vooraf kunnen wij de voorstelling inhoudelijk afstemmen op uw leerlingen. The Big Mo stelt een voorstelling samen met scenes en werkvormen rondom mediawijsheid en social media die aansluit bij uw school. Door deze flexibele aanpak kunnen wij aansluiten bij uw projectweek, of inspelen op actuele situaties.

Enkele voorbeelden van thema’s die in deze voorstelling over mediawijsheid aan bod kunnen komen:
- theater over sexting en shaming
- theater over online privacy
- theater over digi-pesten
- theater over online veiligheid (wachtwoorden, encryptie, hacken en meer)
- theater over beautyfication en invloed van social media op je zelfbeeld
- theater over regels rondom het maken van foto’s en video van elkaar op school
- theater over Fake nieuws

Lesbrief over social media aansluitend bij de voorstelling

Bij de editie Hard op de Tong #socialmedia voorstelling is een lesbrief ontwikkeld die leerlingen en studenten (VO en MBO) helpt om te reflecteren op hun eigen social media gebruik.
In deze lesbrief maken de deelnemers een profiel van hun eigen online aanwezigheid. Maar ze brengen ook in kaart hoe lang en met welke apps ze hun tijd online besteden, en hoe het met hun veiligheid en privacy is gesteld.

De lesbrief Social Media bij deze theatervoorstelling is modulair en door docenten naar eigen inzicht te gebruiken.
Aan de hand van vragen en opdrachten gaan de leerlingen zelfstandig en in groepjes aan de slag.
Als docent kunt u eenvoudig kiezen welke onderdelen het beste aansluiten bij uw lessen over sociale media.

Ouderavond voorstelling over social media en mediawijsheid

Onze theatervoorstelling over mediawijsheid voor ouders zorgt ervoor dat de voorstelling voor leerlingen nog meer effect sorteert.
In deze interactieve ouderavond voorstelling spelen de acteurs verhalen terug die overdag tijdens de voorstellingen voor de leerlingen uit de zaal zijn gekomen.
Hierdoor krijgen de ouders een realistisch beeld van de (online) leefwereld van hun kinderen.
Tijdens de ouderavond editie van Hard op de Tong #socialmedia krijgen ouders handvaten om het gesprek met hun zoon of dochter aan te gaan.
Want hoe maak je nou afspraken over het computergebruik met je zoon of dochter. Mag en kan je als ouder controleren wat je kind online doet?
Hoe kun je als ouder het gesprek over sexting voeren, waarin je de gevaren en gevolgen bespreekbaar maakt.
Tijdens de ouderavond voorstelling  gaan de acteurs met de ouders in gesprek, en wisselen de ouders ook onderling informatie en ideeën uit.
Veel ouders ervaren een kennisachterstand op hun kinderen. Ook ouders krijgen tijdens de voorstelling handvaten om ‘bij’ te blijven.
Daarnaast is de voorstelling ook een belangrijk hulpmiddel om ouders en school met elkaar in contact te brengen en houden. Want het online leven van scholieren en studenten gaat 24 uur per dag door. Het is dus van belang dat scholen en ouders hierin elkaar weten te vinden en ondersteunen.

Docententraining over mediawijsheid en social media aansluitend op de voorstelling

Naast de voorstelling en ouderavond over sociale media kunt u bij ons ook terecht voor docententrainingen die aansluiten op de theatervoorstelling.
In deze trainingen leren uw docenten hoe ze om kunnen gaan met de technologie in hun lessen en daarbuiten.
De docententraining is heel praktisch gericht. Zowel de kansen als de problematiek rondom internet en online zijn komen aan bod.
Welke afspraken kun je maken met je klassen over what’sapp? Hoe kun je als docent de mobieltjes inzetten in je lessen? En wat moet je doen als je vermoed dat er sprake is van digipesten?

Meer info? Stuur ons een mail Boek nu via theaterinschool.nl Direct online Boekingsformulier